Hipoterapie

Až se projekt HIPONĚHA rozběhne naplno, budeme pro Vás pořádat vyjížďky po dlouhých lesních cestách, po loukách a pastvinách, vše samozřejmě se svolením vlastníků pozemků. Základní léčebné jízdy budou probíhat přímo v areálu Hiponěhy.

Informace ještě v průběhu rozšíříme a upřesníme.