Informace o nás

Vše začalo láskou ke koním, na kterou se postupně nabalila spousta školení, kurzů a škol zaměřujících se na práci s koňmi a na komunikaci mezi koněm a člověkem. Dnes máme k dispozici koně, prostory i certifikáty opravňující nás vykonávat činnost, která s pomocí koní pomáhá lidem.

Je tedy nejvyšší čas začít vše realizovat.

Hiponěha - místo pro hipoterapii, fyzioterapii s koňmi, jezdecký výcvik a práci s koňmi.