Informace o nás

Vše začalo zájmem o koně, na který se postupně nabalila spousta školení, kurzů a škol zaměřujících se na práci s koňmi a na komunikaci mezi koněm a člověkem. Dnes máme k dispozici koně, prostory i certifikáty opravňující nás vykonávat činnost, která s pomocí koní pomáhá lidem.

Hiponěha - místo pro hipoterapii, jezdecký výcvik a práci s koňmi.

 

Koně navíc nejsou jedinými obyvateli našich pastvin. Okolo nich i nás se pohybují rovněž kozy, ovce, psi, kočky - dost na to, aby člověk unavený každodenními stresy dokázal, náhle obklopen mnoha zvířaty, načerpat dost energie pro další dny.